Hiren & Mittal
Kashyap & Narayani
Ronak & Reshma
Abhishek & Disha
Krushal & Fena
Vishal & Deval