Abhishek & Disha
Krushal & Fena
Hiren & Mittal
Kashyap & Narayani
Jaydeep & Meera
Vishal & Deval
Abhishek & Darshana
Ronak & Reshma
Dhvani & Saurabh
Komal & Patik
Meera & Viren
Priyanka & Ved
Pooja & Pathik
Parikshit & Nidhi